top of page

We invite you to the exciting world of entertainment and amazing show programs with an innovative plasma cannon 4 in 1! This marvel of technology has embodied the best opportunities to create an unforgettable experience for viewers of all ages.

Thanks to four modes of operation, the plasma gun opens up endless possibilities for creating exciting shows and concerts:

Windsurf for Paper Show: With this mode, your artists and performers will be able to create magic where paper objects will seem to dance in the air, creating an incredible spectacle.

Confetti Shooting Mode: The announcement of the finale, an important moment in the show or any other joyful event will become much brighter with the fun release of confetti into the air.

Paper shooting mode for a paper show: Paper shooting will add dynamics and diversity to your performance, turning it into a real show of transformations and impressions.

Ball shooting mode for dry pool: For those who want incredible visual effects, this mode will add dynamism and excitement.

Weightlessness and a huge range of games and competitions that can be held with a plasma cannon allow you to be creative in organizing any event. From competitions on the speed of collecting paper elements to fun catching balls, the possibilities are endless.

Designing your events with a plasma cannon will be a real spectacle. The cosmic design of the plasma cannon, with its 6 barrels and LED lighting, will add a futuristic element to your show. And its impressive length of 145 cm will allow you to use it as a central attribute of any scene.

Let this plasma cannon become your indispensable partner in creating exciting shows and unforgettable events. Discover the world of incredible possibilities offered by the plasma gun 4 in 1 and give unforgettable moments of joy to your audience!

Plazma gun wind blow 4 in 1

500,00$Цена
 • Запрошуємо вас в захоплюючий світ розваг та дивовижних шоу програм з інноваційною плазма пушкою 4 в 1! Це диво технологій втілило у собі найкращі можливості для створення незабутнього досвіду для глядачів будь-якого віку.

  Завдяки чотирьом режимам роботи, плазма пушка відкриває нескінченні можливості для створення захоплюючих шоу та концертів:

  Вітродуй для паперового шоу: За допомогою цього режиму, ваші артисти та виконавці зможуть створити магію, де паперові об'єкти будуть ніби танцювати в повітрі, створюючи неймовірне видовище.

  Режим стрільби конфетті: Оголошення фіналу, важливий момент у шоу чи будь-яка інша радісна подія стануть набагато яскравішими завдяки веселому випуску конфетті в повітря.

  Режим стрільби папером для паперового шоу: Паперові стрільби додадуть динаміки та різноманітності вашому виступу, перетворивши його на настояще шоу перетворень та вражень.

  Режим стрільби кульками для сухого басейну: Для тих, хто прагне неймовірних візуальних ефектів, цей режим додасть динасміки та азарту.

  Невагомість і величезний асортимент ігор та конкурсів, які можна проводити з плазма пушкою, дозволяють вам креативно підходити до організації будь-якого заходу. Від конкурсів на швидкість збирання паперових елементів до веселого ловлення кульок, можливостей безмежно багато.

  Оформлення ваших подій з плазма пушкою буде справжнім видовищем. Космічний дизайн плазма пушки, з її 6 стволами та світлодіодною підсвіткою, додадуть футуристичного елемента до вашого шоу. А її вражаюча довжина в 145 см дозволить використовувати її як центральний атрибут будь-якої сцени.

  Нехай ця плазма пушка стане вашим незамінним спільником у створенні захоплюючих шоу та незабутніх подій. Відкрийте для себе світ неймовірних можливостей, який пропонує плазма пушка 4 в 1, і даруйте незабутні миті радості вашим глядачам!

bottom of page